Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0080(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0455/2013

Pateikti tekstai :

A7-0455/2013

Debatai :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Balsavimas :

PV 15/04/2014 - 8.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0360

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 60k
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d. - Strasbūras
Priemonės sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti ***I
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0147),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0082/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Nyderlandų Atstovų Rūmų, Rumunijos Deputatų Rūmų, Švedijos Parlamento ir Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų pagal Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 3 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 28 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7–0455/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 327, 2013 11 12, p. 102.
(2) OL C 280, 2013 9 27, p. 50.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti
P7_TC1-COD(2013)0080

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/61/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika