Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0080(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0455/2013

Texte depuse :

A7-0455/2013

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Voturi :

PV 15/04/2014 - 8.20
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0360

Texte adoptate
PDF 277kWORD 55k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză ***I
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0147),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0082/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Reprezentanților din Țările de Jos, Camera Deputaților din România, Parlamentul Suediei și Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în care se susţine că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarităţii,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 iulie 2013(2)

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 28 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0455/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 102.
(2) JO C 280, 27.9.2013, p. 50.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză
P7_TC1-COD(2013)0080

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/61/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate