Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0398(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0217/2014

Předložené texty :

A7-0217/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 8.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0362

Přijaté texty
PDF 295kWORD 49k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Zemědělské produkty na vnitřním trhu a ve třetích zemích ***I
P7_TA(2014)0362A7-0217/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0812),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0416/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 2. dubna 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0217/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a parlamentům členských států.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008
P7_TC1-COD(2013)0398

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1144/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí