Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0398(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0217/2014

Texte depuse :

A7-0217/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2014 - 8.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0362

Texte adoptate
PDF 275kWORD 47k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Produsele agricole pe piața internă și în țările terțe ***I
P7_TA(2014)0362A7-0217/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0812),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0416/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  după consultarea Comitetului Economic și Social European,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 2 aprilie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0217/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008
P7_TC1-COD(2013)0398

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1144/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate