Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0233(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0076/2014

Texte depuse :

A7-0076/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2014 - 8.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0363

Texte adoptate
PDF 277kWORD 51k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată ***I
P7_TA(2014)0363A7-0076/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0500),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 185, articolul 183 și articolul 188 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-0219/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 2013(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 26 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe (A7-0076/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre
P7_TC1-COD(2013)0233

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 554/2014/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate