Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0232(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0077/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0077/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 8.24
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0364

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 39k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
A kutatást végző kis- és középvállalkozások ***I
P7_TA(2014)0364A7-0077/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a több tagállam által közösen indított, a kutatást végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási-fejlesztési programban történő uniós részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0493),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 185. cikkére és 188. cikkének második bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0220/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 10-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 26-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0077/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a több tagállam által közösen indított, a kutatást és fejlesztést végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási-fejlesztési programban történő uniós részvételről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0232

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 553/2014/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat