Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0063/2014

Předložené texty :

A7-0063/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 8.25
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0365

Přijaté texty
PDF 294kWORD 41k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Metrologický program pro inovace a výzkum ***I
P7_TA(2014)0365A7-0063/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na evropském metrologickém programu pro inovace a výzkum prováděném několika členskými státy (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0497),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 185 a čl. 188 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0221/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2013(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0063/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2014/EU o účasti Unie na evropském metrologickém programu pro inovace a výzkum (EMPIR) prováděném společně několika členskými státy
P7_TC1-COD(2013)0242

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 555/2014/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí