Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0242(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0063/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0063/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/04/2014 - 8.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0365

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 36k
Tiistai 15. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Eurooppalainen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelma ***I
P7_TA(2014)0365A7-0063/2014
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0497),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0221/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. joulukuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 26. helmikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0063/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2014/EU antamiseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä alulle panemaan eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan (EMPIR)
P7_TC1-COD(2013)0242

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 555/2014/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö