Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0064/2014

Predkladané texty :

A7-0064/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/04/2014 - 8.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0366

Prijaté texty
PDF 280kWORD 47k
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg
Program Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania ***I
P7_TA(2014)0366A7-0064/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v druhom programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0498),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a článok 188 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0222/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0064/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o účasti Únie na druhom Programe partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (EDCTP2), ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty
P7_TC1-COD(2013)0243

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 556/2014/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia