Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0204(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0227/2013

Předložené texty :

A7-0227/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 8.27
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0367

Přijaté texty
PDF 294kWORD 94k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Evropský příkaz k obstavení účtů ***I
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský příkaz k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0445),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 81 odst. 2 písm. a), e) a f) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0211/2011),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2012(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A7-0227/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 57.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech
P7_TC1-COD(2011)0204

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 655/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí