Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0204(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0227/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0227/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 8.27
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0367

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 104k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés ***I
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a polgári és kereskedelmi ügyekben a határokon átnyúló követelésbehajtás megkönnyítése érdekében ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0445),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 81. cikke (2) bekezdésének a), e) és f) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0211/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 26-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 6-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0227/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 191., 2012.6.29., 57. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0204

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 655/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat