Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0110(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0006/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0006/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 8.28
CRE 15/04/2014 - 8.28
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0368

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 52k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele ***I
P7_TA(2014)0368A7-0006/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0207),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0103/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az észt parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2. ) Jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 26-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglakoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0006/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 327., 2013.11.12., 47. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0110

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/95/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat