Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0214(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0188/2014

Внесени текстове :

A7-0188/2014

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 17.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0379

Приети текстове
PDF 262kWORD 36k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II
P7_TA(2014)0379A7-0188/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (17612/1/2013 – C7‑0059/2014 – 2005/0214(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (17612/1/2013 – C7‑0059/2014),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0507),

—  като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2007)0603),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 72 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0188/2014),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 216.

Правна информация - Политика за поверителност