Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0214(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0188/2014

Předložené texty :

A7-0188/2014

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 17.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0379

Přijaté texty
PDF 279kWORD 38k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Podpora mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv ***II
P7_TA(2014)0379A7-0188/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (17612/1/2013 – C7-0059/2014),

—  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2005)0507),

—  s ohledem na pozměněný návrh Komise (COM(2007)0603),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

—  s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0188/2014),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 216.

Právní upozornění - Ochrana soukromí