Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0214(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0188/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0188/2014

Viták :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 17.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0379

Elfogadott szövegek
PDF 198kWORD 37k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II
P7_TA(2014)0379A7-0188/2014

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (17612/1/2013 – C7-0059/2014),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2005)0507) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–  tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2007)0603),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0188/2014),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 146. E, 2008.6.12., 216. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat