Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0214(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0188/2014

Teksty złożone :

A7-0188/2014

Debaty :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 17.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0379

Teksty przyjęte
PDF 268kWORD 36k
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Zwiększenie mobilności pracowników dzięki lepszemu przenoszeniu lub zachowaniu uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent ***II
P7_TA(2014)0379A7-0188/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (17612/1/2013 – C7‑0059/2014),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0507),

–  uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2007)0603),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0188/2014),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 216.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności