Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0214(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0188/2014

Texte depuse :

A7-0188/2014

Dezbateri :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Voturi :

PV 15/04/2014 - 17.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0379

Texte adoptate
PDF 191kWORD 36k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Îmbunătăţirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ***II
P7_TA(2014)0379A7-0188/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului adoptată în primă lectură (17612/1/2013 – C7-0059/2014),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2005)0507),

–  având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2007)0603),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0188/2014),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 146 E, 12.6.2008, p. 216

Aviz juridic - Politica de confidențialitate