Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0296(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0303/2012

Texte depuse :

A7-0303/2012

Dezbateri :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Voturi :

PV 26/10/2012 - 6.8
CRE 26/10/2012 - 6.8
PV 15/04/2014 - 17.7
CRE 15/04/2014 - 17.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0407
P7_TA(2014)0385

Texte adoptate
PDF 279kWORD 56k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii ***I
P7_TA(2014)0385A7-0303/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0652),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0359/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 22 martie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 februarie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7–0303/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 161, 7.6.2012, p. 3.
(2) JO C 143, 22.5.2012, p.74.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 26 octombrie 2012 (Texte adoptate, P7_TA(2012)0407).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
P7_TC1-COD(2011)0296

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 600/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate