25. januar 2017
P7_TA(2014)0386(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 111kWORD 41k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik