25. jaanuar 2017
P7_TA(2014)0386(COR01)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (15. aprillil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 108kWORD 45k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika