25. tammikuuta 2017
P7_TA(2014)0386(COR01)
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 103kWORD 47k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö