25. siječnja 2017.
P7_TA(2014)0386(COR01)
ISPRAVAK
Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. travnja 2014. s ciljem donošenja gore navedene Direktive)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 111kWORD 45k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti