2017 m. sausio 25 d.
P7_TA(2014)0386(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 113kWORD 46k
Teisinė informacija - Privatumo politika