2017. gada 25. janvāris
P7_TA(2014)0386(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 113kWORD 47k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika