25 ianuarie 2017
P7_TA(2014)0386(COR01)
RECTIFICARE
la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării directivei menționate mai sus)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 110kWORD 46k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate