25 januari 2017
P7_TA(2014)0386(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av ovannämnda direktiv)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 105kWORD 46k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy