Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0298(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0306/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0306/2012

Viták :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Szavazatok :

PV 26/10/2012 - 6.7
CRE 26/10/2012 - 6.7
PV 15/04/2014 - 17.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0406
P7_TA(2014)0386

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 59k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I
P7_TA(2014)0386A7-0306/2012
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0656),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) és 53. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0382/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2012. március 22-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére(2),

–  tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak küldött, 2012. március 1-i levélre,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 19-i kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0306/2012),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(4), figyelemmel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 161., 2012.6.7., 3. o.
(2) HL C 191., 2012.6.29., 80. o.
(3) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
(4) Ez az álláspont lép a 2012. október 26-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0406).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0298

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/65/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat