Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0457/2013

Předložené texty :

A7-0457/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Vysvětlení hlasování
PV 15/04/2014 - 17.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Přijaté texty
PDF 298kWORD 40k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Statistika obchodu ***I
P7_TA(2014)0387A7-0457/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0578),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0242/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0457/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 15. ledna 2014 (Přijaté texty, P7_TA(2014)0030).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty
P7_TC1-COD(2013)0278

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 659/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí