Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0029(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0039/2013

Předložené texty :

A7-0039/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 17.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0388

Přijaté texty
PDF 294kWORD 84k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Obchody s cennými papíry a centrální depozitáře cenných papírů ***I
P7_TA(2014)0388A7-0039/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES (COM(2012)0073 – C7-0071/2012 – 2012/0029(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0073),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0071/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 1. srpna 2012(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2012(2)

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0039/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 310, 13.10.2012, s. 12.
(2) Úř. věst. C 299, 4.10.2012, s. 76.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012
P7_TC1-COD(2012)0029

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 909/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí