30. april 2018
P7_TA(2014)0389(COR02)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23 juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv)
(COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 153kWORD 45k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik