30 kwietnia 2018
P7_TA(2014)0389(COR02)
SPROSTOWANIE
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę Rady 96/98/WE (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy)
(COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 284kWORD 46k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności