27 май 2015 г.
P7_TA-PROV(2014)0390(COR01)
ПОПРАВКА
на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (преработен текст) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 117kWORD 61k
Правна информация - Политика за поверителност