2015. gada 27. maijs
P7_TA-PROV(2014)0390(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/68/ES (2014. gada 15. aprīļis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū (pārstrādātā redakcija) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 116kWORD 61k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika