27 maja 2015
P7_TA-PROV(2014)0390(COR01)
SPROSTOWANIE
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 117kWORD 63k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności