27. mája 2015
P7_TA-PROV(2014)0390(COR01)
KORIGENDUM
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 119kWORD 62k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia