Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0221(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0008/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0008/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 17.12
CRE 15/04/2014 - 17.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0390

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 79k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
Nyomástartó berendezések ***I
P7_TA(2014)0390A7-0008/2014
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0471),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0203/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz intézett, 2013. december 16-i levélre,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0008/2014),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja elsõ olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  jóváhagyja az e szöveghez mellékelt nyilatkozatát, amely a végleges jogalkotási aktussal együtt az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában közzétételre kerül;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 67., 2014.3.6., 101. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0221

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/68/EU irányelv.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA

Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett végrehajtási jogi aktusok megvitatására kerül sor bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete értelmében vett „komitológiai bizottságoknak”. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat