Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0092(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0300/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0300/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/04/2014 - 17.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0393

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 38k
Tiistai 15. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Euroopan meriturvallisuusviraston toiminta pilaantumisen torjunnan alalla ***I
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten aiheuttaman pilaantumisen sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjumisen alalla (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0174),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0089/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 7. maaliskuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0300/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  korostaa, että lainsäädäntövallan käyttäjän päätökset monivuotisen rahoituksen myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusvirastolle eivät saa vaikuttaa budjettivallan käyttäjän päätöksiin vuosittaisessa talousarviomenettelyssä;

3.  kehottaa komissiota antamaan rahoitusselvityksen, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen lainsäädäntöä koskevan sopimuksen tulos, jotta voidaan täyttää Euroopan meriturvallisuusviraston ja mahdollisesti komission yksiköiden määräraha- ja henkilöstötarpeet;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 108.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi Euroopan meriturvallisuusviraston toiminnan monivuotisesta rahoituksesta alusten sekä öljyn- ja kaasunporauslaitteistojen aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnan alalla
P7_TC1-COD(2013)0092

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 911/2014.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö