Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0092(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0300/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0300/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 17.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0393

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 42k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések ***I
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0174),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0089/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 10-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0300/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  kiemeli, hogy a jogalkotó hatóság által az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség többéves finanszírozására vonatkozó kedvező döntés nem sértheti a költségvetési hatóság által az éves költségvetési eljárás keretében hozott határozatokat;

3.  kéri, hogy a Bizottság terjesszen elő egy olyan új pénzügyi kimutatást, amely teljes mértékben figyelembe veszi az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és esetleg a bizottsági szolgálatok költségvetési és személyzeti igényeinek kielégítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács által kötött jogalkotási megállapodás eredményét;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 327., 2013.11.12.,108. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárításával kapcsolatos tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0092

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 911/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat