Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0375(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0201/2014

Внесени текстове :

A7-0201/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0398

Приети текстове
PDF 268kWORD 40k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели ***
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (16651/2013),

–  като взе предвид проекта на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели (16648/2013),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) и параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C7-0020/2014),

–  като взе предвид предложението за регламент на Съвета относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (COM(2013)0765),

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (COM(2013)0766),

–  като взе предвид член 81, параграф 1, първа и трета алинея, член 81, параграф 2 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по бюджети (A7-0201/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  Призовава Комисията да предостави на Парламента съответната информация относно съвместните научни заседания, предвидени в член 4 от Споразумението за партньорство, и относно заседанията на съвместния комитет, предвидени в член 9 от Споразумението за партньорство, по-специално съответните протоколи и заключения, заедно с годишен доклад относно практическото прилагане на многогодишната програма за секторна подкрепа, посочена в член 3 от Протокола;

3.  Призовава за това, представителите на комисията по рибно стопанство, в качеството на наблюдатели, да имат възможност да присъстват на горепосочените заседания на съвместния комитет, предвидени в член 9 от Споразумението за партньорство;

4.  Призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на действие на протокола и преди започването на преговори за подновяването му, доклад за последваща оценка, съдържащ анализ на използването на възможностите за риболов, и анализ на разходите и ползите от протокола, заедно с доклад за евентуалните ограничения върху риболовните дейности и вреди, причинени на флота на Съюза, извършващ дейност в изключителната икономическа зона на Сейшелите в резултат на пиратството в тази част на Индийския океан;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Сейшели.

Правна информация - Политика за поверителност