Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0375(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0201/2014

Předložené texty :

A7-0201/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0398

Přijaté texty
PDF 216kWORD 41k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu ***
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, jménem Evropské unie (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16651/2013),

—  s ohledem na návrh protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (16648/2013),

—  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0020/2014),

—  s ohledem na návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (COM(2013)0765),

—  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (COM(2013)0766),

—  – s ohledem na čl. 81 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 81 odst. 2 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

—  – s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0201/2014),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  vyzývá Komisi, aby poskytla Parlamentu důležité informace o společných vědeckých schůzích podle článku 4 Dohody o partnerství a o schůzích smíšeného výboru stanovených v článku 9 Dohody o partnerství, zejména odpovídající zápisy a závěry, spolu s výroční zprávou o praktickém provádění víceletého odvětvového programu podpory uvedeného v článku 3 tohoto protokolu;

3.  žádá, aby se těchto schůzí smíšeného výboru podle článku 9 Dohody o partnerství mohli účastnit zástupci Výboru pro rybolov EP jako pozorovatelé;

4.  vyzývá Komisi, aby během posledního roku platnosti protokolu a před zahájením jednání o jeho prodloužení předložila Parlamentu a Radě hodnotící zprávu ex-post o jeho provádění, která by měla obsahovat analýzu využívání rybolovných práv a analýzu nákladů a přínosů tohoto protokolu, spolu se zprávou o případných překážkách rybolovných činností a škodách, jež byly způsobeny plavidlům Unie, která lovila ve výlučné ekonomické zóně Seychel, v důsledku akcí pirátů v této části Indického oceánu;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Seychelské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí