Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0375(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0201/2014

Indgivne tekster :

A7-0201/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0398

Vedtagne tekster
PDF 200kWORD 35k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Seychellerne ***
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (16651/2013),

–  der henviser til udkast til protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne (16648/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0020/2014),

–  der henviser til forslag til Rådets forordning om tildeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne (COM(2013)0765),

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne (COM(2013)0766),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og til artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7‑0201/2014),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  anmoder Kommissionen om at give Parlamentet relevante oplysninger om de fælles videnskabelige møder, jf. artikel 4 i partnerskabsaftalen, samt om møderne i Den Blandede Komité, jf. artikel 9 i partnerskabsaftalen, navnlig de respektive mødeprotokoller og konklusioner, samt en årlig rapport om den praktiske gennemførelse af det flerårige sektorstøtteprogram, der er omhandlet i artikel 3 i protokollen;

3.  anmoder om, at repræsentanter for Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg kan deltage som observatører i ovennævnte møder i Den Blandede Komité, jf. artikel 9 i partnerskabsaftalen;

4.  anmoder Kommissionen om – i løbet af det sidste år af protokollens gyldighedsperiode og inden indledningen af forhandlinger om fornyelse af protokollen – at forelægge Parlamentet og Rådet en efterfølgende vurderingsrapport vedrørende protokollens gennemførelse, herunder en analyse af udnyttelsesgraden af fiskerimulighederne og en cost-benefit-analyse af protokollen, såvel som en rapport om eventuelle begrænsninger for fiskeriaktiviteterne og den eventuelle skade, der forvoldes EU-fiskerflåden, der fisker i Seychellernes eksklusive økonomiske zone, som følge af piratvirksomhed i denne del af Det Indiske Ocean;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Seychellernes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik