Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0375(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0201/2014

Ingediende teksten :

A7-0201/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0398

Aangenomen teksten
PDF 202kWORD 46k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Seychellen ***
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (16651/2013),

–  gezien het ontwerpprotocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen (16648/2013),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0020/2014),

–  gezien het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toewijzing van vangstmogelijkheden in het kader van het protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (COM(2013)0765),

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestaties waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (COM(2013)0766),

–  gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 81, lid 2, en artikel 90, lid 7, van zijn reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie (A7-0201/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt de Commissie het Parlement relevante informatie te verstrekken over de gezamenlijke wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 4 van de partnerschapsovereenkomst, en over de vergaderingen van de gemengde commissie, zoals bedoeld in artikel 9 van de partnerschapsovereenkomst, en met name de notulen en conclusies daarvan, evenals een jaarverslag over de doeltreffende uitvoering van het meerjarige sectorale steunprogramma zoals bedoeld in artikel 3 van het protocol;

3.  dringt erop aan dat vertegenwoordigers van de Commissie visserij van het Parlement kunnen deelnemen aan bovengenoemde bijeenkomsten van de in artikel 9 van de partnerschapsovereenkomst voor de visserij bedoelde gemengde commissie;

4.  verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad in het laatste jaar dat dit protocol van toepassing is en voordat de onderhandelingen over de verlenging ervan van start gaan, te voorzien van een verslag van de evaluatie achteraf, met inbegrip van een analyse van de benutting van de vangstmogelijkheden en een kosten-batenanalyse van het protocol, evenals een verslag over eventuele belemmeringen voor de visserijactiviteiten en de door de vloot van de Unie in de exclusieve economische zone van de Seychellen geleden schade als gevolg van de piraterijactiviteiten in dit gebied van de Indische Oceaan;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek der Seychellen.

Juridische mededeling - Privacybeleid