Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0375(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0201/2014

Texte depuse :

A7-0201/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0398

Texte adoptate
PDF 199kWORD 40k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Seychelles ***
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16651/2013),

–  având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (16648/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0020/2014),

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind alocarea posibilităților de pescuit în conformitate cu Protocolul la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (COM(2013)0765),

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (COM(2013)0766),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0201/2014),

1.  își dă acordul în vederea încheierii protocolului;

2.  invită Comisia să prezinte Parlamentului informații pertinente referitoare la reuniunile științifice comune prevăzute la articolul 4 din Acordul de parteneriat și la reuniunile comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din Acordul de parteneriat, în special procesele-verbale și concluziile aferente, împreună cu un raport anual privind punerea în aplicare concretă a programului de sprijin sectorial multianual menționat la articolul 3 din protocol;

3.  solicită ca reprezentanți ai Comisiei sale pentru pescuit să poată participa, în calitate de observatori, la reuniunile menționate anterior ale comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din Acordul de parteneriat;

4.  invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de valabilitate a protocolului și înainte de inițierea negocierilor pentru prelungirea acestuia, un raport de evaluare ex post privind implementarea sa, care să cuprindă o analiză a estimării oportunităților de pescuit și o analiză cost-beneficiu a protocolului, împreună cu un raport referitor la posibilele constrângeri exercitate asupra operațiunilor de pescuit și la daunele provocate flotei Uniunii care își desfășoară activitatea în zona economică exclusivă a Republicii Seychelles de pirateria din această parte a Oceanului Indian;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Seychelles poziția Parlamentului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate