Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0388(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0177/2014

Předložené texty :

A7-0177/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0399

Přijaté texty
PDF 214kWORD 40k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu ***
P7_TA(2014)0399A7-0177/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unie (16130/2013 – C7- 0011/2014 – 2013/0388(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16130/2013),

—  s ohledem na návrh Protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami (16127/2013),

—  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a odst. 7 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7‑0011/2014),

—  s ohledem na článek 81 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 81 odst. 2 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

—  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0177/2014),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru pověřeného kontrolou uplatňování, výkladu a provádění dohody, jak je stanoveno v článku 9 této dohody, a hodnocení výsledků provádění víceletého odvětvového programu, jak je stanoveno v článku 3 protokolu k této dohodě; vyzývá Komisi, aby zástupcům Parlamentu umožnila účast na schůzích smíšeného výboru v roli pozorovatelů; žádá Komisi, aby v posledním roce uplatňování protokolu a před zahájením jednání o jeho prodloužení předložila Parlamentu a Radě úplnou hodnotící zprávu o jeho uplatňování, aniž by k tomuto dokumentu zbytečně omezovala přístup;

3.  vyzývá Radu a Komisi, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se nového protokolu a prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Komorského svazu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí