Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0388(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0177/2014

Indgivne tekster :

A7-0177/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0399

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 34k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter ***
P7_TA(2014)0399A7-0177/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (16130/2013),

–  der henviser til udkast til protokol mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (16127/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0011/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 81, stk. 2, og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0177/2014),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra møderne i Den Blandede Komité, som har til opgave at overvåge gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af aftalen, som omhandlet i aftalens artikel 9, samt evalueringen af de fremskridt, der gøres med hensyn til gennemførelsen af det flerårige sektorprogram, som omhandlet i protokollens artikel 3; opfordrer Kommissionen til at fremme deltagelse af Europa-Parlamentets repræsentanter som observatører i Den Blandede Komités møder; opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste gyldighedsår, og før der indledes forhandlinger om fornyelse af protokollen, at forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig rapport om gennemførelsen af den uden unødige begrænsninger i forbindelse med adgangen til dette dokument;

3.  anmoder Rådet og Kommissionen om inden for rammerne af deres respektive beføjelser straks at underrette Europa-Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende den nye protokol og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Unionen Comorernes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik