Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
 Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt? (Revisionsrettens særberetning nr. 25/2012)
 Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet
 Fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen
 FN's Generalforsamlings 69. samling
 Radio- og tv-mediernes rolle i fremstillingen af EU og EU's værdier
 Motorkøretøjers støjniveau ***II
 Elektronisk identifikation af kvæg ***I
 Edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne ***I
 Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler ***I
 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I
 Medicinsk udstyr ***I
 Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***I
 Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I
 Det europæiske udviklingsår (2015) ***I
 Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet ***I
 Forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale ***I
 Import af træ ***I
 Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler ***I
 EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed *
 Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater *
 Midtvejsrevision af Stockholmprogrammet
Tekster (1575 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik