Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες
 Αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (Eιδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghezio
 Κοινοί περιορισμοί όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky
 69η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
 Ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην προβολή της ΕΕ και των αξιών της
 Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων ***II
 Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών ***I
 Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη ***I
 Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I
 Εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές ***I
 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
 In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
 Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί ***I
 Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015) ***I
 Πρόγραμμα στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος ***I
 Διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ***I
 Εισαγωγές ξυλείας ***I
 Κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο ***I
 Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων *
 Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών *
 Ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης
Κείμενα (2780 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου