Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - BrysselLopullinen painos
 Ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuus (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 25/2012)
 Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset
 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunto
 Lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden rooli EU:n ja sen arvojen edistämisessä
 Moottoriajoneuvojen äänitaso ***II
 Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ***I
 Jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvat atk-pohjaiset tietokannat ***I
 Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano ***I
 Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti ***I
 Lääkinnälliset laitteet ***I
 In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ***I
 EU:n ympäristötilinpito ***I
 Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi (2015) ***I
 Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma ***I
 Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointi ***I
 Puutavaran tuonti ***I
 Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset ***I
 Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehys *
 Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä *
 Tukholman ohjelman väliarviointi
Tekstit
Lopullinen painos (1648 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö