Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2014. gada 2. aprīlis - Brisele
 Eiropas Sociālā fonda tēriņu gados vecākiem darbiniekiem efektivitāte (Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 25/2012)
 Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio imunitāti
 Kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšana Sergeja Magņicka lietā iesaistītajām Krievijas amatpersonām
 Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesija
 Raidorganizāciju nozīme ES un tās vērtību atainošanā
 Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis ***II
 Liellopu elektroniskā identifikācija ***I
 Elektroniskās datu bāzes, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās ***I
 Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde ***I
 Rīsu imports no Bangladešas ***I
 Medicīniskās ierīces ***I
 In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces ***I
 Eiropas vides ekonomiskie konti ***I
 Eiropas Attīstības gads (2015. gads) ***I
 Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programma ***I
 Ar pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldība ***I
 Kokmateriālu imports***I
 Cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi***I
 Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūra *
 Kopējā sistēma nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs *
 Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana
Teksti (1614 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika