Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel
 Ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare (Revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012)
 Begäran om fastställelse av Mario Borghezios parlamentariska immunitet
 Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij
 FN:s generalförsamlings 69:e session
 Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati
 Motorfordons ljudnivå ***II
 Elektronisk identifiering av nötkreatur ***I
 Databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem ***I
 Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I
 Import av ris från Bangladesh ***I
 Medicintekniska produkter ***I
 Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***I
 Europeiska miljöräkenskaper ***I
 Europaåret för utveckling (2015) ***I
 Pprogram för rymdövervakning och spårning ***I
 Förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial ***I
 Import av timmer ***I
 Kliniska prövningar av humanläkemedel ***I
 Gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar *
 Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater *
 Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet
Texter (1595 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy